'ชีอะห์' กัรบะลาอ์นั้น ดีหรือประเสริฐกว่า กะบะฮ์

21 มค. 58 3412

 

คำอธิบาย :

- ชีอะฮ์ทั้งชายและหญิง ร่วมกันฆ่าผู้แสวงบุญ(ผู้ทำำหัจญ์)กว่า 20,000 (สองหมื่น)คน และทรัพย์สินถูกยึดเอาเป็นล้านๆดีนาร์ถูกปล้นจากพวกเขา หลังจากพวกเขากลับจากหัจย์ในสมัยอับบาสียะฮ์ ปี 194 หิรียะฮ์
-หลังจากนั้นพวกเขาได้โจมตีกะบะฮ์และเมกกะ และได้ฆ่าผู้นำหรือผู้ปกครองคนใหญ่คนโตที่ดูแลกะบะฮ์
-หลังจากนั้นพวกชีอะฮ์ได้ขโมยหินดำ(หะญะร์อัซวัด)จากกะบะฮ์ ด้วยความเชื่อที่ว่าเมกกะและกะบะฮ์ไม่ใช่แผนดินหะรอม และไม่มีความประเสริฐใดๆต่อพวกเขาทั้งสิ้น
- ตามความเชื่อของพวกเขาชีอะฮ์ กัรบะลาอฺดีกว่าเมกกะ และกุบูรหุเซนดีกว่า กะบะฮ์เสียอีก
(ตามคำพูดอุละมาอฺชีอะฮ์ท้ายคลิป) : "แท้จริงกัรบะลาอ์นั้น ดีหรือประเสริฐกว่า กะบะฮ์ และแผ่นดินกัรบะลาอฺนั้น จะถูกยกขึ้นไปยังสวรรค์ และพร้อมกันนั้น กัรบะลาอฺจะเป็นพื้นที่ๆดีที่สุดในสวนสวรรค์"

Tags :

  1. กะบะฮ์
  2. ชีอะห์

 

loading...