คลิปผงะ! หนุ่มเหายั้วเยี้ยเต็มหัว เห็นแล้วคันแทนเลย

25 พค. 58 6074

 

คำอธิบาย :

ชมคลิป ผงะ! หนุ่มเหายั้วเยี้ยเต็มหัว เห็นแล้วคันแทนเลย หนุ่มรายหนึ่ง ซึ่งกำลังนั่งให้คนอื่นใช้กรรไกรตัดผมจนสั้นเตียน โดยเมื่อสังเกตดี ๆ จะพบว่าบนเส้นผมของหนุ่มคนนี้นั้นมีเหาจำนวนเคลื่อนไหวยั้วเยี้ยอยู่เต็มศีรษะ เกิดเป็นภาพที่ชนขนลุกชนิดเห็นแล้วคันแทนขึ้นมาในทันที

Tags :

  1. คลิปข่าว
  2. เหา

 

<