ตอบ พระพุทธเจ้า คือ นบี หรือไม่?

ตอบ พระพุทธเจ้า คือ นบี หรือไม่?

ความศรัทธาในพระเจ้า พระพุทธเจ้าสอนเราว่า ให้เรามาปฏิบัติธรรมกันดีกว่า

12 กพ. 57 6797

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. พระพุทธเจ้า
  2. พุทธศาสนา
  3. ศาสนาพุทธ

 

loading...