การใช้ do กับ does ในภาษาอังกฤษ

การใช้ do กับ does ในภาษาอังกฤษ
12 กพ. 57 816

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. has
  2. do
  3. did

 

loading...