เรื่องจริง!! การข้ามทะเลแดงของชนชาติอิสราเอล

13 กค. 59 21583

 

คำอธิบาย :

หลักฐานการข้ามทะเลแดง
การเดินข้ามทะแดงของชนชาติอิสราเอล เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุด ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ และนักโบราณคดี พยายามที่จะค้นหาหลักฐาน และตั้งสมมุติฐานว่าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แม้ในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ กันอย่างแพร่หลาย

Ex : อ. ประดิษฐ์ การข้ามทะเลแดงนั้นเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะครับ แล้วก็ตรงกับเหตุการณ์ที่บันทึก
ไว้ในพระคัมภีร์ การช่วยกู้ของพระเจ้าที่ให้โมเสสเป็นผู้นำประชาชน ในการนำคนเหล่านี้เนี้ยให้ออกจากประเทศอียิปต์ แล้วก็ตรงไปยังแม่น้ำ ที่เราเรียกว่าทะเลแดง ซึ่งเป็นทะเลที่ขวางกั้นระหว่างประเทศอียิปต์กับประเทศอิสราเอล และมีกองทัพอียิปต์ที่รู้สึกเสียดาย ว่าปลดปล่อยพวกทาสเหล่านี้ไปแล้วใครจะมาทำงานแทนสร้างบ้าน สร้างเมือง มาเป็นกรรมกรเหล่านี้เนี้ยก็เสียดายก็เลยสั่งให้ไพร่พลเนี้ย ตามหลังไปแล้วไปทันกันตอนที่อิสราเอลกำลังข้ามทะแดงพอดี

จาก พระธรรมอพยพ บทที่ 14 ข้อ 21 ถึง ข้อ 22 ได้กล่าวว่า พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า "เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา จึงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออไปเหนือทะเล ทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้

คำอธิบายเรื่องราว การเดินข้ามทะเลแดงของชนชาติอิสราเอล จะเป็นอย่างไรนั้น

คลิป: cbnsiam

Tags :

  1. ทะเลแดง
  2. อิสราเอล
  3. นบีมูซา
  4. ประวัติศาสตร์อิสลาม
  5. คลิปมุสลิม

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่