พระนามเล่น (ชื่อเล่น) ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในปัจจุบัน

27 ตค. 59 4987

 

คำอธิบาย :

พระนามเล่น/พระนามลำลอง ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในปัจจุบัน (ราชวงศ์จักรี)
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
13. คุณพลอยไพลิน เจนเซน
14. คุณสิริกิติยา เจนเซน

Tags :

  1. พระนามเล่น
  2. พระบรมวงศานุวงศ์
  3. ราชวงศ์จักรี

 

loading...

คลิปในหมวดเดียวกัน