สอนวิธีการอาบน้ำศพ จากเด็กสันติชน

 

 

 

8 สค. 60 1945

 

คำอธิบาย :

สอนวิธีการอาบน้ำศพ จากเด็กสันติชน

คลิปสอนการอาบน้ำศพ เป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ค่ายศาสนาของนักเรียน ม.2 โรงเรียนอิสลามสันติชน เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554 ณ ค่ายนาคนาวาฟาร์ม โดยมี อ.เฉลิมพล มูลทรัพย์ อ.ฟารีดา ยิดนรดิน อ.วันเพ็ญ แอนดาริส เป็นครูฝึก

“ ผู้ใดอาบน้ าคนตายที่เป็นมุสลิมแล้วเขาปกปิดสิ่งที่เขาเห็นจากผู้ตายนั้นๆอัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแก่เขาสี่สิบครั้ง ”(รายงานโดย อัลหากิม ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม อัล-ญะนาอิซฺ หน้า 51 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ)

Tags :

  1. อาบน้ำศพ
  2. วิธีการอาบน้ำศพ
  3. มัยยิด
  4. สันติชน
  5. คลิปมุสลิม

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่