มุสลิมจำเป็นต้องสังกัดมัซฮับหรือไม่


บรรยายศาสนธรรมอิสลาม หัวข้อ มุสลิมจำเป็นต้องสังกัดมัซฮับหรือไม่
โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้ มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม
ประกอบด้วยเนื้อหาและคำถามที่น่าสนใจ ได้แก่
- ข้อมูลเบื้องต้นในการยึดถือศาสนาอิสลาม
- เมาลิดมีที่มาที่ไปอย่างไร และสามารถกระทำได้ไหม
- จำเป็นต้องยึดมัซฮับชาฟิอีหรือไม่
- นบีเคยทำบุญคนตายหรือไม่
- นบีเคยทำอิซีกุโบร์ให้แก่ใครบ้าง
- การทำตะละเก็น (ตัลกีน) เป็นอย่างไร
- อย่างไรที่จะเรียกว่าเป็นบิดอะห์
- ผลจากการทำบิดอะห์เป็นอย่างไร
- ความคลาดเคลื่อนในหลักคำสอนอิสลามของกลุ่ม

­ญะมาอะห์ตับลีฆ วัดดะวะห์ เป็นอย่างไร

15 ธค. 56 1872

 

คำอธิบาย :

บรรยายศาสนธรรมอิสลาม หัวข้อ มุสลิมจำเป็นต้องสังกัดมัซฮับหรือไม่

Tags :

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่