อัลกุรอาน ว่าด้วย 'มนุษย์' (อินซาน)

12 มิย. 57 2676

 

คำอธิบาย :

อัลกุรอาน ว่าด้วย 'มนุษย์' (อินซาน)

Tags :

  1. อัลกรุอาน

 

loading...