อนาชีดรอมฎอน..ที่รัก

อนาชีดรอมฎอน..ที่รัก
เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะเปิด ประตูนรกจะปิด หมายความว่า หากผู้ที่ถือศีลอดและยึดตามหลักการและเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามแล้ว การทำความชั่วก็จะน้อยลง เหล่ามารผจญก็จะไม่สามารถล่อลวงผู้คนให้ทำความชั่วได้ ซึ่งทำให้เดือนนี้ มีคนทำความชั่วน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ
23 มิย. 57 3282

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. อานาซีด
  2. รอมฏอน

 

loading...