https://statistik.anambaskab.go.id/slot-deposit-pulsa/

คลิปเสียงอะซาน จากบรรดาผู้ที่มีเกียรติ์ในการเป็นผู้ทำการอะซาน ที่มัสยิดอัลฮะรอม

บรรดาผู้ที่มีเกียรติ์ ในการเป็นผู้ทำการอะซาน เชิญชวนผู้คนให้เข้าเฝ้าพระองค์อัลลอซุบฮาน่าฮูว่าต่าอาลา ณ มัสยิดอัลฮะรอม มหานครมักกะห์

Posted by Makkawi News and Business on 23 มกราคม 2016
29 กพ. 59 4505

 

คำอธิบาย :

บรรดาผู้ที่มีเกียรติ์ ในการเป็นผู้ทำการอะซาน เชิญชวนผู้คนให้เข้าเฝ้าพระองค์อัลลอ ซ.บ. ณ มัสยิดอัลฮะรอม นครมักกะห์

Tags :

  1. เสียงอะซาน
  2. อะซาน
  3. ละหมาด
  4. มัสยิดฮะรอม
  5. มักกะห์
  6. คลิป

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่

https://statistik.anambaskab.go.id/slot-gacor/